Diplomové a záverečné práce s témou kresťanstva


 

 

 

 

 

 

Práce z oblasti teologických vied
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/fd/teologicke-vedy.php

 

Diplomové práce bratov z Misijnej spoločnosti - vincentínov, lazaristov
www.vincentini.sk/nase-aktivity/diplomove-prace

 

Diplomové práce sestier z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul - Satmárok
www.satmarky.sk/pg/tvorba_dprace/

 

 

 

Späť